Cenník

PRIEMYSELNÉ KONŠTRUKCIE A STROJÁRSKE VÝROBKY
Približný výpočet sa pohybuje na úrovni 25€/m2 striekanej plochy. Odporúčame vypracovanie individuálnej cenovej ponuky detailne upravenej na konkrétny výrobok, prípadne skupinu výrobkov ktorá zohľadňuje:

  • Kategórie korózie a doby ochrany
  • Požadované hrúbky vrstiev suchého náteru podľa požiadaviek zákazníka
  • Sériovosť výrobku
  • Technologický postup
  • Hmotnosť a členitosť výrobku
  • Časový interval plánovaný na povrchovú úpravu

PLASTOVÉ A LAMINATOVÉ DIELY
V uvedenej skupine je viacero variant povrchovej úpravy (lesklé povrchy interiérové, matné povrchy exteriérové a iné). Cenovú ponuku vypracovávame na základe vzájomnej konzultácie so zákazníkom.

POVRCHOVÁ  ÚPRAVA  DIELOV NÁBYTKU
Viď cenník.