Lamináty a plasty

V oblasti povrchovej úpravy laminátov a plastov:

  • výrobky pre výrobcov plastových okien – EDILAN, STAVFIN, ELASTIC
  • lamináty konských prepravníkov – FORM  Střelná,
  • kapotáže železničných vagónov INDUPOL  Horné Srnie
  • kryty hydromasážnych vaní – POLYCOM Klobušice
  • svietidlá – SK FOTOS, OMS
  • reklamná agentúra ROSS Rajec
  • sekčné brány LAMELAND Trenčín , BOST Trenčín