V oblasti povrchovej úpravy laminátov a plastov:

  • laminátové sedačky do električiek a skok. mostíky INDUPOL Ilava,
  • lamináty konských prepravníkov – FORM  Střelná,
  • kapotáže železničných vagónov UNILAM Horné Srnie,
  • kryty hydromasážnych vaní – POLYCOM Klobušice
  • svietidlá – SK FOTOS, OMS, DKI,
  • reklamná agentúra ROSS Rajec
  • sekčné brány a tieniaca technika  LAMELAND Trenčín , BOST Trenčín