Majiteľ Ing. Jaroslav Minárech, CSc. začal podnikateľskú činnosť vykonávať v roku 1987 v zmysle oprávnenia, v predmete podnikania „drobné opravy automobilov“. V roku 1990 bol rozšírený predmet podnikania o “autolakovnícke práce“. Od roku 2004 boli podnikateľské aktivity realizované už len cez právnickú osobu – spoločnosť Autolakovníctvo Minarech, s. r. o., ktorej predmetom podnikania sú autolakovnícke práce a lakovníctvo, miešanie a predaj farieb. V auguste 2013 bola spoločnosti schválená žiadosť o zmenu názvu spoločnosti z Autolakovníctvo Minárech s. r. o. na Lakovňa Minárech s. r. o.

Na základe kvalitne poskytovaných služieb sa spoločnosť dostala do povedomia autorizovaných servisov (napr. T.O.B. spol. s r. o. Trenčín – BMW, VV Auto Trenčín – Toyota, Motor Car Trenčín – Mercedes, Eurotip Trenčín – Fiat) aj do povedomia výrobcov a servisov nákladných automobilov (MAN LKW Bánovce nad Bebravou, AVE MOTO Nové Mesto nad Váhom), s ktorými dlhoročne spolupracovala.

Významnou oblasťou ponuky lakovania bola povrchová úprava materiálov MDF do vysokého lesku, matu, štruktúrovaného povrchu inak známe pod pojmom povrchová úprava dreva. Táto oblasť lakovania však prešla v posledných rokoch do úzadia.

V dôsledku zmien na trhu spoločnosť rozšírila portfólio ponuky svojich služieb o lakovanie plastových produktov, lakovanie laminátových dielov, okenných rámov a plastových okien. V súčasnosti je novým trendom v oblasti lakovania povrchová úprava karbónových dielov.