Autor: Peter Minárech

Konateľ Ing. Jaroslav Minárech, CSc. začal podnikateľskú činnosť vykonávať v roku 1987 v zmysle oprávnenia, v predmete podnikania „drobné opravy automobilov“. V roku 1990 bol rozšírený predmet podnikania o “autolakovnícke práce“. Na základe kvalitne poskytovaných služieb sa spoločnosť dostala do povedomia autorizovaných servisov (napr. T.O.B. spol. s r. o. Trenčín – BMW, VV Auto Trenčín – Toyota, Motor Car […]

Čítať ďalej